Zakład Obróbki Mechanicznej

Zakład Obróbki Mechanicznej
(dawniej Zakład Normalii)


ul. Mełgiewska 7, 20-952 Lublin
tel. (+81) 749 29 10
fax (+81) 749 29 79