Zakład Obróbki MechanicznejElementy złączone

Wytwarzamy metodą obróbki plastycznej na zimno w 3 klasach własności wytrzymałościowych 5.8, 8.8., 10.9 oraz utwardzamy powierzchniowo przez nawęglanie i węgloazotowanie w piecach z atmosferą ochronną.
Stosujemy galwaniczne pokrycia ochronne naszych wyrobów cynkowanie z pasywacją bezbarwną, żółtą i czarną, niklowanie i fosforowanie.
Asortyment naszych wyrobów sięga 1200 pozycji znormalizowanych i specjalnych:

  • śruby od M4 do M20 i długości od 10 do 160 mm,
  • wkręty od M3 do M8 i długości od 8 do 50 mm,
  • blachowkręty od 2,9 do 5,6 i długości od 9,5 do 44 mm,
  • sworznie i nity od 3 do 14 i długości od 6 do 80 mm,
  • nakrętki od M6 do M24.
Obróbka plastyczna realizowana jest na specjalistycznych spęczarkach do Prób i nakrętek firm: KAYSER, WATERBURY, HANREZ, SAKAMURA i walcarkach do gwintu firm: INGRAMATIC, HILGELAND, SAKAMURA i STREICHER.
Dysponujemy specjalistycznym labolatorium technologicznym umożliwiaj+/-cym wszechstronn+/- kontrolę jakoPci produkcji. Ponieważ jakoPć wyrobu decyduje o zadowoleniu klienta w naszej pracy staramy się by była ona jak najwyższa. Stosowany przez nas system zapewnienia jakoPci wg wymogów normy ISO 9000 gwarantuje wykonanie wyrobów o stabilnym wysokim standardzie.
Szereg naszych wyrobów posiada wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydane przez P.I. Mot. Nasze wyroby dostarczane s+/- bezpoPrednio do zakładów produkcyjnych przemysłu samochodowego oraz na rynek częPci zamiennych i do hurtowni.