KONFIGURACJA  KONTA  POCZTOWEGO  W  PROGRAMIE  OUTLOOK  EXPRESS 5.5 / 6.0

1. Uruchamiamy program Outlook Express

2. Wybierz z głównego menu programu opcję "Narzędzia", a następnie "Konta". Pojawi się okno zatytułowane "Konta internetowe"

3. Wskaż zakładkę "Poczta" w oknie "Konta internetowe". Wygląd okna ulegnie zmianie zgodnie z jego nowym kontekstem. Naciśnięcie klawisza "Dodaj" a następnie wybranie z listy "poczta" spowoduje ukazanie pierwszego okna kreatora połączeń internetowych zatytułowanego "Imię i Nazwisko".

4. Wpisz swoje imię i nazwisko w pole "Nazwa wyświetlana" i naciśnij klawisz "Dalej>". Ukaże się okno "Internetowy adres e-mail".

5. W polu "Adres e-mail" okna "Internetowy adres e-mail" umieść swój adres poczty elektronicznej. Po naciśnęciu klawisza "Dalej>" zostanie wyświetlone okno zatytułowane "Nazwy serwerów e-mail".

6. W oknie "Nazwy serwerow e-mail" wypełnij pole "Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAPlub HTTP)" nazwą serwera pocztowego (dla kont w MU DMP wpisz silvanos.daewoo.lublin.pl). W polu "Serwer poczty wychodzącej SMTP" wpisz nazwę serwera (dla kont w MU DMP wpisz silvanos.daewoo.lublin.pl) i naciśnij klawisz "Dalej>". Pojawi się okno zatytułowane "Logowanie poczty internetowej".

7. W polu "Nazwa konta" wpisz nazwę swojego konta, w polu "Hasło" wpisz hasło do swojego konta (dane te znajdują się w certyfikacie otrzymanym od administratora przy zakładaniu konta). Zaznaczenie pola "Zapamiętaj hasło" spowoduje, że przy łączeniach z serwerem program nie będzie pytał o hasło. Naciśnij klawisz "Dalej>". Pojawi się okno zatytułowane "Gratulacje".

8. Naciśnij klawisz "Zakończ", by zatwierdzić wprowadzone dane i powrócić do okna zatytułowanego "Konta internetowe".

9. Po pomyślnym określeniu parametrów konta internetowego zamknij okno "Konta internetowe" naciskając klawisz "Zamknij". Ukaże się okno głowne programu Outlook Express.

 

 


 

 

Strona startowa serwisu Przejdź do góry tej strony
Copyright ©   2004 MIS     Wszelkie prawa zastrzeżone